Aktualności

UWAGA!!! ZMIANA ULIC W SEKTORACH

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie ulega numer sektora dla ulic: Koralowa, Ogrodowa, Sielska, Ukryta, Wczasowa oraz Zdrowotna.

Czytaj więcej

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 R.

Urząd Gminy Jaworze informuje, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2019 r. są dostarczane do właścicieli nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne tj. P.H.U. OPERATUS.

Czytaj więcej

KTO PRODUKUJE TEN KOMPOSTUJE !

Zasady ekologicznego zagospodarowania odpadów.   W ciągu sezonu wegetacyjnego zbiera się wiele resztek i odpadów roślinnych. Zazwyczaj stajemy wtedy przed dylematem sposobu ich utylizacji. Wprawdzie spalenie resztek jest dość szybką metodą ich wyzbycia się, ale dzięki kompostowaniu małym kosztem możemy uzyskać bardzo dobrej jakości nawóz, który wzbogaci glebę w materię organiczną.   Kompostowanie to najlepszy …

Czytaj więcej

Zmiana stawek opłat za odpady komunalne

UWAGA! Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne Urząd Gminy...

Czytaj więcej

Harmonogram 2018

Urząd Gminy Jaworze informuje, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych będą dostarczane do właścicieli nieruchomości...

Czytaj więcej

Nowa śmieciarka

P.H.U. „OPERATUS” Marian Krajewski informuje, że został zakupiony samochód dwukomorowy DAF nr rej. SB...

Czytaj więcej
X

Mokre

Odpady komunalne mokre obejmują:
– odpady kuchenne;
– resztki i obierki z owoców i warzyw;
– ziemia kwiatowa;
– trociny;
– zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne;
– fusy z kawy i herbaty;
– skorupki jajek;
– odpady tytoniowe (niedopałki papierosów, popiół papierosowy);
– mokry papier lub karton;
– zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy;
– pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej;
– pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt (psów, kotów, ptaków, gryzoni);
– inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne;

Odbiór zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych sektorów.

X

Suche

Odpady komunalne suche obejmują:
– papier i tektura;
– tworzywa sztuczne ( w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach  tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej);
– odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku);
– metale żelazne i nieżelazne;
– fajans;
– guma;
– skóra;

Odbiór zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych sektorów.

X

Szkło

Odpady szklane obejmują szkło opakowaniowe (niepotłuczone!) takie jak:

-butelki

-słoiki

X

Zielone

Do brązowego worka z napisem BIO wrzucamy:

– skoszoną trawę

– liście, kwiaty,

– gałęzie drzew i krzewów

Odbiór odpadów zielonych w okresie od kwietnia do października nastąpi w dniu odbioru odpadów mokrych, zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych sektorów. W pozostałym okresie odpady zielone należy kompostować we własnym zakresie.

X

Popiół

Popiół należy wystawiać w metalowym pojemniku.

Odbiór popiołu nastąpi zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych sektorów.         

X

Odpady remontowo-budowlane

Odpady remontowo-budowlane z samodzielnie prowadzonych remontów obejmują m. in.:

– odpady betonu, gruz betonowy i ceglany,

– papa odpadowa,

– tapety.

Odpady remontowo-budowlane odbierane są z nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych bez żadnej dodatkowej opłaty raz w roku kalendarzowym w ilości do 4 m3.

Podstawienie worków typu big-bag na odpady remontowo-budowlane następuje po zgłoszeniu (osobistym lub telefonicznym) w Urzędzie Gminy Jaworze w przeciągu 3 dni roboczych.

Gotowe do odbioru big-bagi należy zgłosić do Urzędu Gminy Jaworze (osobiście lub telefonicznie), które zostaną następnie odebrane przez uprawnionego przedsiębiorcę w terminie do 5 dni roboczych.

X

Dzwony

Do mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. dzwonów- można dostarczać odpady takie jak:

– tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – pojemnik oznaczony kolorem żółtym,
– papier – pojemnik oznaczony kolorem niebieskim,
– szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe – pojemnik oznaczony kolorem zielonym

Lokalizacja mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

 • Cyprysowa – parking naprzeciwko Skansenu,
 • obok skrzyżowania ul. Średniej i ul. Kolonia Dolna,
 • parking przy ul. Leczniczej,
 • parking na końcu ul. Turystycznej,
 • obok skrzyżowania ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze Nałęże),
 • Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 212, 213, 248,
 • Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 361,
 • Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Liliowej 64,
 • Wspólnota mieszkaniowa „JAWORZANKA” przy ul. Zacisznej 208 i 215,
 • Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 193
X

Odpady problemowe

Odpady problemowe, to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, właściwości, skład chemiczny nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Są to m.in.:

– farby, lakiery, kleje oraz opakowania po nich,

– rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,

– odczynniki fotograficzne i chemiczne oraz opakowania po nich,

– oleje jadalne, silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne w opakowaniach,

– zaolejone szmaty i ścierki,

– pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich,

– niepotrzebny sprzęt sportowy,

Odpady problemowe są odbierane w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

Terminy zbiórek w 2017 r.:

 • 8 września (piątek)  w godzinach 800-1600,
 • 9 września (sobota)  w godzinach 800-1200,
 • 8 grudnia (piątek) w godzinach 800-1600,
 • 9 grudnia (sobota)  w godzinach 800-1200.

 

X

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt RTV, AGD

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  odbierany jest w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

Termin zbiórki w 2017 r.:

 • 13 października (piątek)  w godzinach 800-1600,
 • 14 października (sobota)  w godzinach 800-1200.
X

Odpady wielogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe obejmują m.in.:

– meble,

– sofy, kanapy,

– dywany, wykładziny,

– narty,

– wózki dziecięce.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

X

Opony

Opony z samochodów osobowych.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

X

Żarówki i świetlówki

Lokalizacja pojemników na zużyte żarówki i świetlówki oraz baterie:

 • Urząd Gminy Jaworze – ul. Zdrojowa 82,
 • Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 – ul. Szkolna 180,
 • Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 – Wapienicka 74,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej – ul. Szkolna 180,
 • Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni St. Maczka – ul. Wapienicka 10
X

Lekarstwa

Lokalizacja pojemników na przeterminowane lekarstwa: 

 • Apteka „Ostoja” Zdrojowa 138,
 • Apteka „Przy Wiarusie” ul. Bielska 38,
 • Apteka „Jaworzańska” ul. Szkolna 7,
 • Samodzielny Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej – ul. Lecznicza 272.
X

Zmieszane

X

Cennik

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 listopada 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaworze, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

 • 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny
 • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane)

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

LP.Pojemność pojemnika/konteneraOdpady segregowaneOdpady niesegregowane
1.0,055 m³ (55 litrów)6,50 zł11,00 zł
2.0,06 m³(60 litrów)7,00 zł12,00 zł
3.0,08 m³ (80 litrów)9,50 zł15,00 zł
4.0,11 m³(110 litrów)13,00 zł21,00 zł
5.0,12 m³(120 litrów)14,00 zł23,00 zł
6.0,24 m³(240 litrów)28,00 zł45,00 zł
7.1,1 m³(1100 litrów)130,00 zł190,00 zł
8.1,5 m³(1500 litrów)155,00 zł250,00 zł
9.5,0 m³(5000 litrów)520,00 zł830,00 zł
10.7,0 m³(7000 litrów)730,00 zł1150,00 zł
11.10,0 m³(10000 litrów)1050,00 zł1700,00 zł
X

Terminy

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty  nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Urząd Gminy Jaworze w drugiej połowie stycznia 2017 r. wyśle zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2017 bez wezwania w terminach płatności tj.:

 • do dnia 15 lutego,
 • do dnia 15 kwietnia,
 • do dnia 15 czerwca,
 • do dnia 16 sierpnia,
 • do dnia 15 października,
 • do dnia 15 grudnia,

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

X

Jak zapłacić

powrót