Aktualności

Zmiana stawek za odbiór odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy stawki opłat za odpady komunalne oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 30,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów 90,00 zł/mieszkańca/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów Uwaga! W związku ze zmianą stawki …

Czytaj więcej

Zmiany w gospodarce odpadami

Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Nieruchomości z wyjątkiem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zostają wyłączone z  gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych. Z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości …

Czytaj więcej

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów. Dlatego też właściciel nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych proszeni są o segregacje odpadów i niezwłoczne złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy Jaworze. W przypadku braku segregacji odpadów ? niezłożenia nowej deklaracji …

Czytaj więcej

KOMPOSTUJESZ- PŁACISZ MNIEJ

Kompostujesz odpady zielone w przydomowym kompostowniku? PŁACISZ MNIEJ Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którzy...

Czytaj więcej

NOWE STAWKI ZA ODPADY

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne oraz deklaracja...

Czytaj więcej

NOWY TERMIN ZBIÓRKI ODPADÓW

Informujemy, że w dniach 3 lipca 2020 r. (piątek) w godz. 10:00-18:00 4 lipca...

Czytaj więcej

NOWE ZASADY SEGREGACJI Po
01 Stycznia 2020r.

X

Zmieszane/Pozostałości po segregacji

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać:
– te odpady, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników w szczególności:
– zużyte środki higieniczne (pampersy, podpaski itp.),
– żwirek z domowej hodowli zwierząt wraz z ich odchodami,
– popiół z papierosów wraz z niedopałkami,
– zużyte worki do odkurzaczy,
– ceramika,
– tekstylia,
z wyłączeniem:
– odpadów niebezpiecznych,
– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– baterii, akumulatorów,
– lekarstw,
– opon,
– odpadów budowlanych,
– mebli i odpadów wielkogabarytowych,
– żarówek, świetlówek,
– odpadów problemowych m.in. pozostałości po farbach, lakierach, środkach
chemicznych,
– części elementów pojazdów (samochody, maszyny rolnicze itp.)

Odbiór zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych sektorów.

X

Szkło

Odpady ze szkła obejmują:
– butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
– szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

X

Papier i tektura

Odpady  papier i tektura obejmują:
– opakowania z papieru, kartonu, tekturę (falistą),
– katalogi, ulotki, prospekty,
– gazety i czasopisma,
– papier szkolny i biurowy, zeszyty i książki,
– torby i worki papierowe,

X

Tworzywa sztuczne

UWAGA! OD 1 STYCZNIA 2021 ODPADY PLASTIKOWE ZBIERANE SĄ RAZEM Z ODPADAMI METALOWYMI

Tworzywa sztuczne (plastiki) obejmują:
– plastikowe butelki bez nakrętek i innych korków czy obręczy,
– plastikowe torby, folie, worki,
– opakowania plastikowe po żywności, środkach czystości,
– kartony po mleku/sokach,

X

Metale

UWAGA! OD 1 STYCZNIA 2021 ODPADY METALOWE ZBIERANE SĄ RAZEM Z ODPADAMI PLASTIKOWYMI

Odpady metalowe obejmują:
– puste puszki po napojach i żywności,
– metale kolorowe,
– drobny złom żelazny i metali kolorowych,
– nożyczki, kapsle, nakrętki, garnki, folia aluminiowa,

X

Bioodpady

Bioodpady obejmują:
– resztki jedzenia,
– odpady warzywne i owocowe,
– drobne rośliny doniczkowe, kwiaty cięte (z wyjątkiem odpadów zielonych z ogrodów),
– zużyte ręczniki kuchenne oraz serwetki

Odbiór zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych sektorów.

X

Zielone

Do brązowego worka z napisem BIO wrzucamy:
– trawa,
– gałęzie,
– liście,
Powyższe odpady można również kompostować w przydomowych kompostownikach

X

Popiół

Odpady zawierające popiół obejmują:
– popiół z pieca domowego,
– popiół z kominka,
– popiół z grilla,

X

Odpady remontowo-budowlane

Odpady remontowo-budowlane z samodzielnie prowadzonych remontów obejmują m. in.:

– odpady betonu, gruz betonowy i ceglany,
– papa odpadowa,
– tapety.

Odpady remontowo-budowlane odbierane są z nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych bez żadnej dodatkowej opłaty raz w roku kalendarzowym w ilości do 4 m3.

Podstawienie worków typu big-bag na odpady remontowo-budowlane następuje po zgłoszeniu (osobistym lub telefonicznym) w Urzędzie Gminy Jaworze w przeciągu 5 dni roboczych.

Gotowe do odbioru big-bagi należy zgłosić do Urzędu Gminy Jaworze (osobiście lub telefonicznie), które zostaną następnie odebrane przez uprawnionego przedsiębiorcę w terminie do 5 dni roboczych.

X

Dzwony

Do mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. dzwonów- można dostarczać odpady takie jak:

Tworzywa sztuczne (w tym m.in plastiki) – pojemnik w kolorze żółtym

Metale – pojemnik w kolorze czerwonym

Papier i tektura – pojemnik w kolorze niebieskim

Szkło – pojemnik w kolorze zielonym

Lokalizacja mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

– Cyprysowa – parking naprzeciwko Skansenu,
– parking na końcu ul. Turystycznej,
– obok skrzyżowania ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze Nałęże),
– Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 212, 213, 248,
– Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 361,
– Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Liliowej 64,
– Wspólnota mieszkaniowa „JAWORZANKA” przy ul. Zacisznej 208 i 215,

X

Odpady problemowe

Odpady problemowe, to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, właściwości, skład chemiczny nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Są to m.in.:

– farby, lakiery, kleje oraz opakowania po nich,

– rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,

– odczynniki fotograficzne i chemiczne oraz opakowania po nich,

– oleje jadalne, silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne w opakowaniach,

– zaolejone szmaty i ścierki,

– pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich,

– niepotrzebny sprzęt sportowy,

Odpady problemowe są odbierane w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

Terminy zbiórek:

11-12.12.2020 r.

 

 

X

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt RTV, AGD

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  odbierany jest w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

Terminy zbiórek:

09-10.10.2020 r.

 

X

Odpady wielogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe obejmują m.in.:

– meble,

– sofy, kanapy,

– dywany, wykładziny,

– narty,

– wózki dziecięce.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.


Terminy zbiórek:

09-10.10.2020 r.

X

Opony

Opony z samochodów osobowych.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

Terminy zbiórek:

09-10.10.2020 r.

X

Żarówki i świetlówki

Lokalizacja pojemników na zużyte żarówki i świetlówki oraz baterie:

 • Urząd Gminy Jaworze – ul. Zdrojowa 82,
 • Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 – ul. Szkolna 180,
 • Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 – Wapienicka 74,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej – ul. Szkolna 180,
 • Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni St. Maczka – ul. Wapienicka 10
X

Lekarstwa

Lokalizacja pojemników na przeterminowane lekarstwa: 

 • Apteka „Ostoja” Zdrojowa 138,
 • Apteka „Przy Wiarusie” ul. Bielska 38,
 • Apteka „Jaworzańska” ul. Szkolna 7,
 • Samodzielny Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej – ul. Lecznicza 272.

WOREK CZY POJEMNIK?

X

Cennik

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

30,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów
90,00 zł/mieszkańca/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

 

X

Terminy

Opłatę należy wnosić w terminach:

 •  za styczeń i luty – do dnia 15 lutego
 • za marzec i kwiecień – do dnia 15 kwietnia
 • za maj i czerwiec – do dnia 15 czerwca
 • za lipiec i sierpień – do dnia 15 sierpnia
 • za wrzesień i październik – do dnia 15 października
 • za listopad i grudzień – do dnia 15 grudnia
X

Jak zapłacić

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem lub, bez ponoszenia dodatkowych opłat, we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Jasienicy, w tym w oddziale w Jaworzu, przy ulicy Zdrojowej 81

Numer konta do wnoszenia opłaty:

Właścicielom nieruchomości zostały wygenerowane oraz dostarczone indywidualne nr kont bankowych.

W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Komunalnych i Uzdrowiska tel.: (33) 828 66 45, (33) 828 66 46.

powrót