Aktualności

TYLKO NA STYCZEŃ I LUTY – DLACZEGO ???

Ogłoszony w listopadzie przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Jaworze i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ? Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 D musiał zostać unieważniony. Oferta z najniższą ceną (309,15 zł., brutto za odbiór 1 tony odpadów komunalnych) przewyższała kwotę, którą …

Czytaj więcej

Odbiór odpadów w 2020 r. ? HARMONOGRAMY

Urząd Gminy Jaworze informuje, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2020 r. są dostarczane do właścicieli nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne tj. P.H.U. OPERATUS. Dodatkowo harmonogramy dostępne są na stronie internetowej P.H.U. OPERATUS:  http://www.operatus.pl/jaworze/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze: http://www.czystejaworze.pl/ zakładka ODPADY, pozycja HARMONOGRAM.

Czytaj więcej

Od 1 września 2019 r. zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA !!! Od 1 września 2019 r. zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Urząd Gminy Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą nr IX/100/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 lipca 2019 r. od dnia 1 września 2019 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie …

Czytaj więcej

UWAGA!!! ZMIANA ULIC W SEKTORACH

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie ulega numer sektora dla ulic: Koralowa, Ogrodowa,...

Czytaj więcej

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 R.

Urząd Gminy Jaworze informuje, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2019 r. są dostarczane...

Czytaj więcej

KTO PRODUKUJE TEN KOMPOSTUJE !

Zasady ekologicznego zagospodarowania odpadów.   W ciągu sezonu wegetacyjnego zbiera się wiele resztek i...

Czytaj więcej

NOWE ZASADY SEGREGACJI Po
01 Stycznia 2020r.

X

Zmieszane/Pozostałości po segregacji

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać:
– te odpady, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników w szczególności:
– zużyte środki higieniczne (pampersy, podpaski itp.),
– żwirek z domowej hodowli zwierząt wraz z ich odchodami,
– popiół z papierosów wraz z niedopałkami,
– zużyte worki do odkurzaczy,
– ceramika,
– tekstylia,
z wyłączeniem:
– odpadów niebezpiecznych,
– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– baterii, akumulatorów,
– lekarstw,
– opon,
– odpadów budowlanych,
– mebli i odpadów wielkogabarytowych,
– żarówek, świetlówek,
– odpadów problemowych m.in. pozostałości po farbach, lakierach, środkach
chemicznych,
– części elementów pojazdów (samochody, maszyny rolnicze itp.)

Odbiór zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych sektorów.

X

Szkło

Odpady ze szkła obejmują:
– butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
– szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

X

Papier i tektura

Odpady  papier i tektura obejmują:
– opakowania z papieru, kartonu, tekturę (falistą),
– katalogi, ulotki, prospekty,
– gazety i czasopisma,
– papier szkolny i biurowy, zeszyty i książki,
– torby i worki papierowe,

X

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne (plastiki) obejmują:
– plastikowe butelki bez nakrętek i innych korków czy obręczy,
– plastikowe torby, folie, worki,
– opakowania plastikowe po żywności, środkach czystości,
– kartony po mleku/sokach,

X

Metale

Odpady metalowe obejmują:
– puste puszki po napojach i żywności,
– metale kolorowe,
– drobny złom żelazny i metali kolorowych,
– nożyczki, kapsle, nakrętki, garnki, folia aluminiowa,

X

Bioodpady

Bioodpady obejmują:
– resztki jedzenia,
– odpady warzywne i owocowe,
– drobne rośliny doniczkowe, kwiaty cięte (z wyjątkiem odpadów zielonych z ogrodów),
– zużyte ręczniki kuchenne oraz serwetki

Odbiór zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych sektorów.

X

Zielone

Do brązowego worka z napisem BIO wrzucamy:
– trawa,
– gałęzie,
– liście,
Powyższe odpady można również kompostować w przydomowych kompostownikach

X

Popiół

Odpady zawierające popiół obejmują:
– popiół z pieca domowego,
– popiół z kominka,
– popiół z grilla,

X

Odpady remontowo-budowlane

Odpady remontowo-budowlane z samodzielnie prowadzonych remontów obejmują m. in.:

– odpady betonu, gruz betonowy i ceglany,
– papa odpadowa,
– tapety.

Odpady remontowo-budowlane odbierane są z nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych bez żadnej dodatkowej opłaty raz w roku kalendarzowym w ilości do 4 m3.

Podstawienie worków typu big-bag na odpady remontowo-budowlane następuje po zgłoszeniu (osobistym lub telefonicznym) w Urzędzie Gminy Jaworze w przeciągu 3 dni roboczych.

Gotowe do odbioru big-bagi należy zgłosić do Urzędu Gminy Jaworze (osobiście lub telefonicznie), które zostaną następnie odebrane przez uprawnionego przedsiębiorcę w terminie do 5 dni roboczych.

X

Dzwony

Do mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. dzwonów- można dostarczać odpady takie jak:

– tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – pojemnik oznaczony kolorem żółtym,
– papier – pojemnik oznaczony kolorem niebieskim,
– szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe – pojemnik oznaczony kolorem zielonym

Lokalizacja mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

– Cyprysowa – parking naprzeciwko Skansenu,
– parking na końcu ul. Turystycznej,
– obok skrzyżowania ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze Nałęże),
– Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 212, 213, 248,
– Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 361,
– Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Liliowej 64,
– Wspólnota mieszkaniowa „JAWORZANKA” przy ul. Zacisznej 208 i 215,

X

Odpady problemowe

Odpady problemowe, to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, właściwości, skład chemiczny nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Są to m.in.:

– farby, lakiery, kleje oraz opakowania po nich,

– rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,

– odczynniki fotograficzne i chemiczne oraz opakowania po nich,

– oleje jadalne, silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne w opakowaniach,

– zaolejone szmaty i ścierki,

– pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich,

– niepotrzebny sprzęt sportowy,

Odpady problemowe są odbierane w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

Terminy zbiórek w 2019 r.:

 • 13-14.12.2019 r.

 

X

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt RTV, AGD

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  odbierany jest w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

Termin zbiórki w 2019 r.:

 • 11-12.10.2019 r.
X

Odpady wielogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe obejmują m.in.:

– meble,

– sofy, kanapy,

– dywany, wykładziny,

– narty,

– wózki dziecięce.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

Termin zbiórek w 2019 r.:
11-12.10.2019 r. z parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z Koralową

X

Opony

Opony z samochodów osobowych.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

X

Żarówki i świetlówki

Lokalizacja pojemników na zużyte żarówki i świetlówki oraz baterie:

 • Urząd Gminy Jaworze – ul. Zdrojowa 82,
 • Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 – ul. Szkolna 180,
 • Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 – Wapienicka 74,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej – ul. Szkolna 180,
 • Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni St. Maczka – ul. Wapienicka 10
X

Lekarstwa

Lokalizacja pojemników na przeterminowane lekarstwa: 

 • Apteka „Ostoja” Zdrojowa 138,
 • Apteka „Przy Wiarusie” ul. Bielska 38,
 • Apteka „Jaworzańska” ul. Szkolna 7,
 • Samodzielny Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej – ul. Lecznicza 272.

WOREK CZY POJEMNIK?

X

Cennik

Uwaga! Od 1 września 2019 r. zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą nr IX/100/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 lipca 2019 r. od dnia 1 września 2019 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaworze, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 września 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

 • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
 • 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane).

Zmianie ulegają również stawki dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane w sposób selektywny w następujących wysokościach za pojemnik albo kontener o pojemności:

LP.Pojemność pojemnika/konteneraOdpady segregowaneOdpady niesegregowane
1.0,055 m³ (55 litrów)7,50 zł15,00 zł
2.0,06 m³(60 litrów)8,00 zł16,00 zł
3.0,08 m³ (80 litrów)12,00 zł24,00 zł
4.0,11 m³(110 litrów)15,00 zł30,00 zł
5.0,12 m³(120 litrów)16,00 zł32,00 zł
6.0,24 m³(240 litrów)30,00 zł60,00 zł
7.1,1 m³(1100 litrów)150,00 zł260,00 zł
8.1,5 m³(1500 litrów)200,00 zł300,00 zł
9.5,0 m³(5000 litrów)650,00 zł1000,00 zł
10.7,0 m³(7000 litrów)1000,00 zł1500,00 zł
11.10,0 m³(10000 litrów)1300,00 zł2000,00 zł
12.kontenery o innych pojemnościach
od 11,0 m3 do 20,0 m3
stawka jak w pkt 11 + 150,00 zł
za każdy rozpoczęty 1 m3
stawka jak w pkt 11 + 250,00 zł
za każdy rozpoczęty 1 m3
13.kosze uliczne o pojemności od 0,01 m 3 do 0,07 m 3 (od 10 do 70 litrów)1,00 zł + 1,00 zł
za każdy rozpoczęty 0,01 m3
2,00 zł + 1,60 zł
za każdy rozpoczęty 0,01 m3
X

Terminy

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2019 bez wezwania w terminach płatności tj.:

 • do dnia 15 października,
 •  do dnia 15 grudnia,

W sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

X

Jak zapłacić

Zasady uiszczania płatności:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem lub w kasie Urzędu Gminy Jaworze. Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji (ewentualnie z wydanej decyzji bądź zawiadomienia o zmianie stawek).

Numer konta do wnoszenia opłaty:

Właścicielom nieruchomości zostały wygenerowane oraz dostarczone indywidualne nr kont bankowych.

W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Komunalnych i Uzdrowiska tel.: (33) 828 66 45, (33) 828 66 46 lub osobiście w Urzędzie Gminy Jaworze – pokój 110.

powrót