TYLKO NA STYCZEŃ I LUTY – DLACZEGO ???

Ogłoszony w listopadzie przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Jaworze i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ? Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 D musiał zostać unieważniony. Oferta z najniższą ceną (309,15 zł., brutto za odbiór 1 tony odpadów komunalnych) przewyższała kwotę, którą przeznaczona była na sfinansowanie zadania. Przy szacunkowym założeniu ilości 5000 ton odpadów do odebrania od właścicieli nieruchomości w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – kwota wyniosła 1 545 750,00 zł (brutto).

Najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Kwota 1 545 750,00 zł to tylko sam odbiór, a co z zagospodarowaniem odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ? Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej? Już zapowiedziany został z dniem 1 stycznia 2020 r. wzrost cen za zagospodarowanie odpadów.

Ponowny przetarg zostanie ogłoszony w styczniu 2020 r.

Odbiór odpadów w 2020 r. ? HARMONOGRAMY

Urząd Gminy Jaworze informuje, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2020 r. są dostarczane do właścicieli nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne tj. P.H.U. OPERATUS.

Dodatkowo harmonogramy dostępne są na stronie internetowej

P.H.U. OPERATUS:  http://www.operatus.pl/jaworze/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze:
http://www.czystejaworze.pl/
zakładka ODPADY, pozycja HARMONOGRAM.

Od 1 września 2019 r. zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA !!!

Od 1 września 2019 r. zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą nr IX/100/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 lipca 2019 r. od dnia 1 września 2019 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaworze, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 września 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

 • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
 • 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane  sposób selektywny (odpady zmieszane).

Zmianie ulegają również stawki dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane w sposób selektywny w następujących wysokościach za pojemnik albo kontener o pojemności:

LP.Pojemność pojemnika/konteneraOdpady segregowaneOdpady niesegregowane
1.0,055 m³ (55 litrów)7,50 zł15,00 zł
2.0,06 m³(60 litrów)8,00 zł16,00 zł
3.0,08 m³ (80 litrów)12,00 zł24,00 zł
4.0,11 m³(110 litrów)15,00 zł30,00 zł
5.0,12 m³(120 litrów)16,00 zł32,00 zł
6.0,24 m³(240 litrów)30,00 zł60,00 zł
7.1,1 m³(1100 litrów)150,00 zł260,00 zł
8.1,5 m³(1500 litrów)200,00 zł300,00 zł
9.5,0 m³(5000 litrów)650,00 zł1000,00 zł
10.7,0 m³(7000 litrów)1000,00 zł1500,00 zł
11.10,0 m³(10000 litrów)1300,00 zł2000,00 zł
12.kontenery o innych pojemnościach
od 11,0 m3 do 20,0 m3
stawka jak w pkt 11 + 150,00 zł
za każdy rozpoczęty 1 m3
stawka jak w pkt 11 + 250,00 zł
za każdy rozpoczęty 1 m3
13.kosze uliczne o pojemności od 0,01 m 3 do 0,07 m 3 (od 10 do 70 litrów)1,00 zł + 1,00 zł
za każdy rozpoczęty 0,01 m3
2,00 zł + 1,60 zł
za każdy rozpoczęty 0,01 m3

Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Urząd Gminy Jaworze poinformuje właścicieli nieruchomości o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2019 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

 •  do dnia 15 października,
 •  do dnia 15 grudnia,

Należy również pamiętać że w sytuacji, gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości powinien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

KTO PRODUKUJE TEN KOMPOSTUJE !

Zasady ekologicznego zagospodarowania odpadów.

 

W ciągu sezonu wegetacyjnego zbiera się wiele resztek i odpadów roślinnych. Zazwyczaj stajemy wtedy przed dylematem sposobu ich utylizacji. Wprawdzie spalenie resztek jest dość szybką metodą ich wyzbycia się, ale dzięki kompostowaniu małym kosztem możemy uzyskać bardzo dobrej jakości nawóz, który wzbogaci glebę w materię organiczną.

 

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

 

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy
w doniczkach.

 

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

 

Jak zbudować kompostownik

 

Do budowy kompostownika wykorzystujemy: drewniane deski, żerdzie, siatkę. Kompostownik drewniany zbijamy w kształt kwadratu 2x2m lub mniejszym. Między deskami muszą być przerwy na przewietrzanie. Wysokość kompostownika nie powinna przekraczać 130-150 cm, tak aby był dostęp dla łatwego mieszania. Dobrze jest też mieć system trzech kompostowników, w którym łatwo można przerzucać zawartość zależną od stopnia przerobu, a także mieć łatwy dostęp do polewania pryzmy wodą w czasie suszy i upału. Przed założeniem kompostownika warto zaplanować możliwość dojazdu dla taczki, gdyż ręczne wynoszenie kompostu jest bardzo uciążliwe i pracochłonne.

fot. Manfred Antranias Zimmer, Pixabay

Do kompostownika wrzucamy:

 

 • większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne,
 • rozgniecione skorupki z jaj,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • gałązki żywopłotów,
 • ziemię z doniczek i skrzynek,
 • przekwitnięte kwiaty,
 • liście,
 • skoszoną trawę,
 • nadziemne części chwastów,
 • niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.),
 • słomę i siano.

 

Do kompostownika nie wrzucamy:

 

 • owoców i warzyw z wyraźnymi objawami chorób,
 • skórki owoców cytrusowych (obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie),
 • chwastów (które zawiązały już nasiona),
 • dużych, nierozdrobnionych gałęzi,
 • mięsa i kości,
 • zadrukowanego i bielonego papieru,
 • popiołu z innego materiału niż drzewo.

 

Kompost z samej trawy

W przypadku kompostowania trawy należy mieć na uwadze iż skoszona, mokra trawa posiada nieprzyjemny zapach i staje się mazista. Dlatego aby powyższe nie wystąpiło, należy trawę kompostować z innymi resztkami roślinnymi. Ponadto trzeba pamiętać aby skoszona trawa przeznaczona do kompostowania nie była wcześniej opryskiwana herbicydami czy innymi środkami chemicznymi.

Warto wiedzieć!

Dobrze świeżą, skoszoną trawę, która jest przeznaczona na kompost, najpierw podsuszyć (ok. 2-3 dni), wówczas będzie pozbawiona nadmiaru wilgoci i tym samym zdecydowanie zmniejszy się jej objętość.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten może się skrócić nawet do 2 miesięcy).

 

Jak przyspieszyć kompostowanie

 

Jednym ze sposobów na szybki kompost jest podlewanie pryzmy preparatami z ziół. Najlepsze efekty osiąga się, wykorzystując ziele mniszka lekarskiego, krwawnika pospolitego i rumianku. Z powyższych roślin przygotowujemy wywary bądź wyciągi. Poniżej przykład wywaru z rumianku oraz wyciągu
z mniszka lekarskiego:

 • Wywar z rumianku: 2 łyżki stołowe suszonych kwiatów rumianku gotujemy w 1 litrze wody. Po ostygnięciu przecedzamy powstałą miksturę i przez całe lato co jakiś czas podlewamy pryzmę kompostową.
 • Wyciąg z mniszka lekarskiego: 15-20 g suszu lub 150-200 g świeżego ziela mniszka lekarskiego (razem z korzeniem i kwiatem) zalewamy 1 l wody i odstawiamy na 24 godziny. Na pryzmę wylewamy płyn razem z resztkami roślinnymi. Ten typ wyciągu stosujemy do podlewania pryzmy jesienią.

 

Dlaczego warto kompostować

 

Poprzez kompostowanie zyskujemy najbardziej wartościowy nawóz naturalny jakim możemy nawozić glebę. Kompost to przefermentowana mieszanina resztek organicznych, która poprawia jakość gleby. Przedmiotowa mieszanina jest przetwarzana przez dżdżownice, dzięki temu proces fermentacji
i niezbędne przemiany zachodzą szybciej. Kompost zapewnia odpowiedni poziom próchnicy w glebie. Jego właściwości w zakresie nawożenia i poprawiania struktury gleby sprawiają, że kompost uznawany jest za najlepszy nawóz organiczny, jaki możemy zrobić samemu. Kolejną zaletą stosowania kompostu jest fakt, że pomaga on zatrzymywać wodę i wilgoć w glebie, dzięki czemu stanowi naturalną warstwę izolacyjną. Nie sposób nie wspomnieć także o szeregu składników i substancji odżywczych, które dostarczamy roślinom, kompostując glebę pod ich uprawę. Kompostowanie ma też aspekt praktyczny gdyż poprzez kompostowanie resztek roślin, gałęzi czy liści możemy w  szybki i łatwy sposób pozbyć się odpadów
z naszej działki. Posiadacz choćby niewielkiego kawałka własnego ogrodu, zdaje sobie sprawę z faktu, jak wiele ?zielonych śmieci? powstaje na skutek prac pielęgnacyjnych. Przycięte pędy roślin, skoszoną trawę, połamane gałęzie i zagrabione liście, zamiast wyrzucać do śmieci, możemy wykorzystać do tworzenia kompostu.

Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga
w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

Wykorzystane źródła: ?Gospodarka odpadami na terenach wiejskich? 2005;  Kompostowanie Jerzy 2012;        

Zmiana stawek opłat za odpady komunalne

UWAGA! Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Jaworze, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2018 r. stawki opłat będą wynosiły:

 • 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
 • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane). 

Wysokości stawek w przypadku nieruchomości letniskowych oraz za pojemniki lub kontenery  jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny lub nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane) pozostają bez zmian.

Uwaga!
W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Urząd Gminy Jaworze w drugiej połowie stycznia 2018 r. wyśle zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2018 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

 • do dnia 15 lutego,
 • do dnia 15 kwietnia,
 • do dnia 15 czerwca,
 • do dnia 16 sierpnia,
 • do dnia 15 października,
 • do dnia 15 grudnia,

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.