TYLKO NA STYCZEŃ I LUTY – DLACZEGO ???

Ogłoszony w listopadzie przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Jaworze i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ? Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 D musiał zostać unieważniony. Oferta z najniższą ceną (309,15 zł., brutto za odbiór 1 tony odpadów komunalnych) przewyższała kwotę, którą przeznaczona była na sfinansowanie zadania. Przy szacunkowym założeniu ilości 5000 ton odpadów do odebrania od właścicieli nieruchomości w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – kwota wyniosła 1 545 750,00 zł (brutto).

Najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Kwota 1 545 750,00 zł to tylko sam odbiór, a co z zagospodarowaniem odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ? Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej? Już zapowiedziany został z dniem 1 stycznia 2020 r. wzrost cen za zagospodarowanie odpadów.

Ponowny przetarg zostanie ogłoszony w styczniu 2020 r.

Odbiór odpadów w 2020 r. ? HARMONOGRAMY

Urząd Gminy Jaworze informuje, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2020 r. są dostarczane do właścicieli nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne tj. P.H.U. OPERATUS.

Dodatkowo harmonogramy dostępne są na stronie internetowej

P.H.U. OPERATUS:  http://www.operatus.pl/jaworze/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze:
http://www.czystejaworze.pl/
zakładka ODPADY, pozycja HARMONOGRAM.