Zmiana stawek opłat za odpady komunalne

UWAGA! Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Jaworze, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2018 r. stawki opłat będą wynosiły:

  • 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane). 

Wysokości stawek w przypadku nieruchomości letniskowych oraz za pojemniki lub kontenery  jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny lub nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane) pozostają bez zmian.

Uwaga!
W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Urząd Gminy Jaworze w drugiej połowie stycznia 2018 r. wyśle zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2018 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

  • do dnia 15 lutego,
  • do dnia 15 kwietnia,
  • do dnia 15 czerwca,
  • do dnia 16 sierpnia,
  • do dnia 15 października,
  • do dnia 15 grudnia,

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

WEŹ DOTACJĘ I WYMIEŃ PIEC

Deklaracje udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze należy złożyć w terminie
do 31 października 2017 r.

UWAGA !
Z UWAGI NA FAKT, ŻE W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R. URZĄD GMINY JEST NIECZYNNY, OSOBY KTÓRE CHCĄ ZŁOŻYĆ DEKLARACJE W TYM DNIU MOGĄ JE WYSŁAĆ POCZTĄ LUB ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY
W DNIU 2 LISTOPADA 2017 R. /TERMIN OSTATECZNY/.

Zaproszenie

Fundacja Eko serdecznie zaprasza na ekologiczne wydarzenie edukacyjne, które odbędzie się na terenie naszej gminy pod patronatem Wójta Gminy Jaworze Pana dr Radosława Ostałkiewicza.

Wystawa pt. „Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek”, od 20 do 30 listopada 2017 r. Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
(w godzinach otwarcia).

Serdecznie wszystkich zapraszamy!
Czyste Powietrze to nasza wspólna sprawa!

 

Wydarzenia zrealizowane zostało w ramach kampanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW lata 2014-2020.

Czyste Powietrze to nasza wspólna sprawa!

W dniu 25 października Fundacja Eko zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Przedszkolu nr 2 w Jaworzu przestrzenne warsztaty ekologiczne. W trakcie warsztatów uczniowie oraz przedszkolaki brali udział w grze planszowej eko memory, praktycznych warsztatach oraz w rowerowym kinie.

W trakcie warsztatów uczniowie oraz przedszkolaki mogły w ciekawy sposób uczyć się o problemach ekologicznych i zdrowotnych związanych z niską emisją.

Wydarzenia zrealizowane zostało w ramach kampanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW lata 2014-2020.