OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów. Dlatego też właściciel nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych proszeni są o segregacje odpadów i niezwłoczne złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy Jaworze. W przypadku braku segregacji odpadów ? niezłożenia nowej deklaracji … Czytaj dalej OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW