Aktualności


NOWE STAWKI ZA ODPADY

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

  • 23,00 zł/ mieszkańca/miesiąc ? selektywna zbiórka odpadów
  • 69,00 zł/mieszkańca/miesiąc ? opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

 

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2020 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

  • do dnia 16 sierpnia,
  • do dnia 15 października,
  • do dnia 15 grudnia.

 

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl ddybowska@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.