Aktualności


KOMPOSTUJESZ- PŁACISZ MNIEJ

Kompostujesz odpady zielone w przydomowym kompostowniku?

PŁACISZ MNIEJ

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którzy kompostują odpady zielone stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie wynosi 1 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość   w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 23 zł.

W przypadku skorzystania z zwolnienia należy złożyć w urzędzie gminy nową deklarację.

Uwaga!!!

Kompostujemy tylko odpady zielone.

W przypadku zadeklarowania kompostowania, firma odbierająca odpady nie będzie odbierała odpadów zielonych z nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl ddybowska@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.