Aktualności


NOWY TERMIN ZBIÓRKI ODPADÓW

Informujemy, że w dniach

3 lipca 2020 r. (piątek) w godz. 10:00-18:00

4 lipca 2020 r.(sobota) w godz. 8:00-12:00

na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt AGD itp.)

– odpady niebezpieczne (pozostałości po farbach, klejach, lakierach, wszelkich chemikaliach, pozostałości po środkach ochrony roślin)

– zużyte opony

Jest to nowy termin zbiórki odwołanej w dniach 17-18.04.2020 r.

UWAGA

Inne odpady nie będą odbierane.