Aktualności


GROŹNE ŚMIECI

Pracownicy Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej dokonali niecodziennego znaleziska w czasie pracy. W związku z tym przygotowany został apel do mieszkańców gmin w okolicy miasta.

W związku z otrzymaną od ZGO S.A informacją odnośnie dostarczenia do Instalacji przetwarzania odpadów, niewybuchów znajdujących się w worku na szkło, przypominamy iż zabronione jest umieszczanie tego typu odpadów do odbioru w ramach gminnej gospodarki komunalnej.

W przypadku znalezienia niewybuchów należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami m.in. Strażą Pożarną lub Policją.

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe.

Komunikat Zakładu Gospodarki Odpadami ZGO_72_4_2020_Jaworze