Aktualności


TYLKO NA STYCZEŃ I LUTY – DLACZEGO ???

Ogłoszony w listopadzie przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Jaworze i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ? Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 D musiał zostać unieważniony. Oferta z najniższą ceną (309,15 zł., brutto za odbiór 1 tony odpadów komunalnych) przewyższała kwotę, którą przeznaczona była na sfinansowanie zadania. Przy szacunkowym założeniu ilości 5000 ton odpadów do odebrania od właścicieli nieruchomości w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – kwota wyniosła 1 545 750,00 zł (brutto).

Najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Kwota 1 545 750,00 zł to tylko sam odbiór, a co z zagospodarowaniem odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ? Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej? Już zapowiedziany został z dniem 1 stycznia 2020 r. wzrost cen za zagospodarowanie odpadów.

Ponowny przetarg zostanie ogłoszony w styczniu 2020 r.