Aktualności


W związku z realizowanym Programem „Czyste powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje spotkanie informacyjne dotyczące projektu, które odbędzie się w dniu 10 września o godzinie 18:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 186.