OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów.

Dlatego też właściciel nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych proszeni są o segregacje odpadów i niezwłoczne złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy Jaworze.

W przypadku braku segregacji odpadów ? niezłożenia nowej deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczona zostanie w drodze decyzji administracyjnej opłata podwyższona ? 69,00 zł od zgłoszonej osoby.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl ddybowska@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.

 

KOMPOSTUJESZ- PŁACISZ MNIEJ

Kompostujesz odpady zielone w przydomowym kompostowniku?

PŁACISZ MNIEJ

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którzy kompostują odpady zielone stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie wynosi 1 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość   w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 23 zł.

W przypadku skorzystania z zwolnienia należy złożyć w urzędzie gminy nową deklarację.

Uwaga!!!

Kompostujemy tylko odpady zielone.

W przypadku zadeklarowania kompostowania, firma odbierająca odpady nie będzie odbierała odpadów zielonych z nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl ddybowska@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.

 

NOWE STAWKI ZA ODPADY

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

  • 23,00 zł/ mieszkańca/miesiąc ? selektywna zbiórka odpadów
  • 69,00 zł/mieszkańca/miesiąc ? opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

 

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2020 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

  • do dnia 16 sierpnia,
  • do dnia 15 października,
  • do dnia 15 grudnia.

 

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl ddybowska@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.

NOWY TERMIN ZBIÓRKI ODPADÓW

Informujemy, że w dniach

3 lipca 2020 r. (piątek) w godz. 10:00-18:00

4 lipca 2020 r.(sobota) w godz. 8:00-12:00

na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt AGD itp.)

– odpady niebezpieczne (pozostałości po farbach, klejach, lakierach, wszelkich chemikaliach, pozostałości po środkach ochrony roślin)

– zużyte opony

Jest to nowy termin zbiórki odwołanej w dniach 17-18.04.2020 r.

UWAGA

Inne odpady nie będą odbierane.

NOWE ZASADY CZYSTEGO POWIETRZA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o godz. 12:00 rozpocznie dziś (15.05.2020 r.) przyjmowanie wniosków w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze. Wprowadzone w wersji 2.0 Programu zmiany, m.in. znacznie upraszczają i skracają proces przyznawania dotacji, zmieniają ich wysokość oraz kryteria dochodowe wniosku. Skracają też czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni.

Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE znajduje się na stronie Funduszu: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-15-5-2020.html .

OD 9 MAJA RUSZA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Jak pozbyć się starej kanapy, co zrobić ze zniszczoną szafą, czy nieużywany i zdezelowany materac ciągle musi leżeć na strychu? Od 9 maja rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

Urząd Gminy Jaworze informuje, iż planowane zbiórki sprzed posesji, mebli i odpadów wielkogabarytowych odbędą się zgodnie z przyjętym i dostarczonym mieszkańcom harmonogramem:

 

9.05.2020 r. – sektor 1 i 2

16.05.2020 r. – sektor 3 i 4

23.05.2020 r. – sektor 5 i 6

06.06.2020 r. – sektor 7 i 8

 

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 8:00.

Żadne inne odpady nie będą odbierane.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczają się :

– sprzęty elektryczne i elektroniczne

– odpady remontowo-budowlane w tym m.in. zużyta armatura sanitarna, stolarka okienna, drzwiowa, pokrycia dachowe itp.

– opony

– odpady niebezpieczne

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny

tel. 33 828 66 45